Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-10-01

Konkurs - Organizacja ucząca się - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Konkurs "Organizacja ucząca się"

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się".

 

Celem konkursu „Organizacja ucząca się" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

 

Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces a swoim beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, 2006).

 

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

   -  „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie do 49 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,

   -  „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w  województwie podlaskim,

 -  „Sektor publiczny" - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

 

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się" w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy wraz z pieczęcią we wskazanym miejscu.

 

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok w terminie od 1 do 30 października 2015 roku.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają: dyplom i statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się" przez okres jednego roku od dnia wręczenia nagród  z uwzględnieniem informacji o roku jej przyznania.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w styczniu 2016 roku.

Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem telefonu 85  74 97 230.

 

Regulamin konkursu „Organizacja ucząca się"

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj aktualność: Konkurs - Organizacja ucząca się - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2015-10-01

Przedłużenie naboru wniosków - staże

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych został przedłużony.

 

Posiadamy środki na organizację staży dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

2015-09-22

Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponujemy jeszcze środkami na organizację 3 miesięcznych staży. Zobowiązanie do zatrudnienia po stażu 1 miesiąc.

 

Wnioski będą przyjmowane do końca miesiąca września lub do dnia wyczerpania środków.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zawieszone jest przyjmowanie wniosków na organizację robót publicznych.

Czytaj aktualność: Staże
2015-09-21

Wojsko zaprasza - służba przygotowawcza i zawodowa

Spotkanie z przedstawicielem WKU w Suwałkach odbędzie się 05 października 2015 r. o godz. 10:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg, ul. Wojska Polskiego 54 w Augustowie.

 

Wojsko zaprasza do podjęcia służby przygotowawczej i zawodowej.

Służba przygotowawcza.

Osoby, które nie odbywały jeszcze czynnej służby wojskowej, a chciałyby ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej muszą wcześniej odbyć służbę przygotowawczą. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem WKU w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

Wojsko preferuje osoby posiadające przydatne w Siłach Zbrojnych kwalifikacje. Największe szanse na powołanie do służby przygotowawczej mają kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C oraz CE. Potencjalny kandydat powinien posiadać zdolność do służby (kat. zdrowia A), wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz nie powinien być karany za przestępstwa umyślne.

Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych to 4-miesięczne szkolenie wojskowe, po którym ochotnicy podpisują kontrakty z dowódcami jednostek wojskowych i zostają żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Osoby takie już po pierwszych ćwiczeniach w ramach NSR mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Każdego roku kilkudziesięciu ochotników, mężczyzn i kobiet z terenu administrowanego przez WKU w Suwałkach otrzymuje „przepustkę" do zawodowej służby wojskowej. Najbliższy termin rozpoczęcia służby przygotowawczej zaplanowano na styczeń 2016 r.

Zawodowa służba wojskowa.

Jednostki wojskowe prowadzą stałe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: obywatelstwo polskie, wiek – poniżej 34 roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze, odbyte ćwiczenia rotacyjne, niekaralność, dobry stan zdrowia.

W najbliższych dniach, tj. 28.092015r., 05-06-10.2015r. kwalifikacje będzie prowadził 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej i zawodowej znajdują się na stronie internetowej WKU w Suwałkach, www.suwalki.wku.wp.pl. Można je też uzyskać telefonicznie: 261-347-357.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że następujące jednostki wojskowe prowadzą lub będą prowadziły kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy (NSR): plik do pobrania

                                                                                                                          

Czytaj aktualność: Wojsko zaprasza - służba przygotowawcza i zawodowa
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji